Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Chuyên Gia Nước Ngoài

  • Post author:

Các doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam có thể mời, bảo lãnh cho chuyên gia người nước ngoài vào làm việc. Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng bắt buộc phải xin cấp giấy phép lao động (GPLĐ) theo quy định.

Các vị trí chuyên gia phổ biến mà các doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam hay sử dụng:

– Chuyên gia kinh doanh

– Chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư

– Chuyên gia Marketing

– Giáo viên dạy ngôn ngữ (Tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc…)

– Đầu bếp, chuyên gia ẩm thực ……..

  1. Văn bản pháp luật quy định việc xin cấp GPLĐ cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016; và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thẩm quyền khám sức khỏe cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động 

  1. Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài

– Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Là người có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

– Doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài đã đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

  1. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp GPLĐ. Cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền sẽ giải quyết thủ tục trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động

Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam  gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe cấp tại nước ngoài hoặc được cấp tại Việt Nam

– Lý lịch tư pháp được cấp tại nước ngoài hoặc Việt Nam và còn thời hạn 06 tháng.

Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

– Văn bản chứng minh là chuyên gia gồm 1 trong hai loại giấy tờ nêu dưới đây:

   + Giấy xác nhận là chuyên gia của doanh nghiệp tại nước ngoài 

   + Bằng đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên

   + Giấy xác nhận số năm kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại doanh nghiệp tại nước ngoài.

– 02 ảnh 4×6 phông nền trắng, không đeo kính

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người nước ngoài

– Các giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia

– Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty chính

– Trường hợp được doanh nghiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động

 

  1. Hồ sơ và nhận kết quả giấy phép lao động

– Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp: thủ tục thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp.

– Doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp: thủ tục thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Hồ sơ giấy phép lao động hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc.

""
1
Hãy để lại thông tin bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn bạn tốt hơn!!
Họ tênyour full name
Số điện thoạiyour full name
Bạn cần Visa đi đâu...more details
0 /
Previous
Next
Xem thêm bài tiếp theo

Trả lời