Đức

Thông tin cá nhân:

 • Hộ chiếu có giá trị. Đề nghị lưu ý hộ chiếu của Quý vị:

  • Phải có ít nhất hai trang trống.

  • Được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.

  • Còn hạn ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến xuất cảnh khỏi Đức

 • 02 hình 3.5 x 4.5 (nền trắng không quá 6 tháng)
 • Sổ hộ khẩu
 • Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (nếu có).

 

Chứng minh tài chính:

 • Sao kê ngân hàng gần đây ( 3 tháng gần nhất ).

 • Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại.

 • Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu tư khác.

 • Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( ví dụ như nhà đất hoặc đất đai ).

 • Bản sao xe hơi, hợp đồng mua bán.

 • Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).

 

Hồ sơ công việc:

Nếu là cán bộ, nhân viên

 • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Hợp đồng lao động ( ghi chi tiết : địa chỉ, số điện thoại, tên liên hệ của cơ quan đang công tác, chức vụ và mức lương ).
 • Bảng lương có đóng mộc treo của công ty ( nếu trả lương trục tiếp ) hoặc sao kê lương ngân hàng ( nếu trả lương qua tài khoản ).
 • Đơn xin nghỉ phép đi Đức.
 • Bảo hiểm xã hội.

Nếu là chủ sở hữu doanh nghiệp:

 • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Giấy đăng ký kinh doanh.

 • Bản sao công chứng Đăng ký thuế, Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất hoặc thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước.

Nếu là học sinh, sinh viên:

 • Giấy xác nhận của nhà trường
 • Đơn xin nghỉ học ( lãnh sự quán kiểm tra với trường)

Nếu là người đã nghỉ hưu:

 • Sổ hưu và phiếu lĩnh lương hưu.

Thông tin cá nhân:

 • Hộ chiếu có giá trị. Đề nghị lưu ý hộ chiếu của Quý vị:

  • Phải có ít nhất hai trang trống.

  • Được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.

  • Còn hạn ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến xuất cảnh khỏi Đức

 • 02 hình 3.5 x 4.5 (nền trắng không quá 6 tháng)
 • Sổ hộ khẩu
 • Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (nếu có).

 

Chứng minh tài chính:

 • Sao kê ngân hàng gần đây ( 3 tháng gần nhất ).

 • Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại.

 • Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu tư khác.

 • Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( ví dụ như nhà đất hoặc đất đai ).

 • Bản sao xe hơi, hợp đồng mua bán.

 • Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).

 • Chứng nhận đảm nhận chi phí của đơn Việt Nam cử đi.

 • Chứng nhận đảm nhận chi phí của đơn vị Đức đứng ra mời theo điều 66-68 Luật Cư trú.
 • Giấy cam kết bảo lãnh của một bên thứ ba.

 

Bằng chứng mục đích chuyến đi:

 • Giấy mời của một công ty hoặc một cơ quan sang bàn bạc, hội nghị hoặc hội họp về hoạt động sản xuất kinh doanh hay về công vụ.
 • Chứng minh quan hệ công việc.
 • Chứng minh hoạt động kinh doanh của bên sử dụng lao động.
 • Chứng nhận công việc (Hợp đồng lao động và chứng nhận thu nhập).

 

Đối với người đi thăm hội chợ:

 • Giấy mời dự hội chợ, vé vào cửa, thông tin về triển lãm, thông tin của chính công ty.

 

Hồ sơ công việc:

Nếu là cán bộ, nhân viên

 • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Hợp đồng lao động ( ghi chi tiết : địa chỉ, số điện thoại, tên liên hệ của cơ quan đang công tác, chức vụ và mức lương ).
 • Bảng lương có đóng mộc treo của công ty ( nếu trả lương trục tiếp ) hoặc sao kê lương ngân hàng ( nếu trả lương qua tài khoản ).
 • Đơn xin nghỉ phép đi Đức.
 • Bảo hiểm xã hội.

Nếu là chủ sở hữu doanh nghiệp:

 • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Giấy đăng ký kinh doanh.

 • Bản sao công chứng Đăng ký thuế, Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất hoặc thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước.

Thông tin cá nhân:

 • Hộ chiếu có giá trị. Đề nghị lưu ý hộ chiếu của Quý vị:

  • Phải có ít nhất hai trang trống.

  • Được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.

  • Còn hạn ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến xuất cảnh khỏi Đức

 • 02 hình 3.5 x 4.5 (nền trắng không quá 6 tháng)
 • Sổ hộ khẩu
 • Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (nếu có).

 

Bằng chứng về thân nhân:

 • Bản photo hộ chiếu và giấy phép lưu trú của thân nhân gia đình đang sống tại Đức.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ họ hàng.

 

Chứng minh tài chính:

 • Sao kê ngân hàng gần đây ( 3 tháng gần nhất ).

 • Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại.

 • Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu tư khác.

 • Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( ví dụ như nhà đất hoặc đất đai ).

 • Bản sao xe hơi, hợp đồng mua bán.

 • Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).

 

Hồ sơ công việc:

Nếu là cán bộ, nhân viên

 • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Hợp đồng lao động ( ghi chi tiết : địa chỉ, số điện thoại, tên liên hệ của cơ quan đang công tác, chức vụ và mức lương ).
 • Bảng lương có đóng mộc treo của công ty ( nếu trả lương trục tiếp ) hoặc sao kê lương ngân hàng ( nếu trả lương qua tài khoản ).
 • Đơn xin nghỉ phép đi Đức.
 • Bảo hiểm xã hội.

Nếu là chủ sở hữu doanh nghiệp:

 • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Giấy đăng ký kinh doanh.

 • Bản sao công chứng Đăng ký thuế, Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất hoặc thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước.

Nếu là học sinh, sinh viên:

 • Giấy xác nhận của nhà trường
 • Đơn xin nghỉ học ( lãnh sự quán kiểm tra với trường)

Nếu là người đã nghỉ hưu:

 • Sổ hưu và phiếu lĩnh lương hưu.
""
1
Hãy để lại thông tin bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn bạn tốt hơn!!
Họ tênyour full name
Số điện thoạiyour full name
Bạn cần Visa đi đâu...more details
0 /
Previous
Next